Postup realizace
 

Předběžný projekt a cenová nabídka

Na základě Vašeho prostoru, ve kterém byste chtěli postavit schodiště, může být u nás zpracován předběžný projekt (pokud to prostor dovoluje i několik alternativ). Zde lze vidět navržený základní tvar schodiště spolu se všemi základními charakteristikami jako je šířka a výška stupně, úhel stoupání, podchozí výška apod.. K takovému projektu lze po zadání dalších potřebných údajů jako jsou materiál, typ schodiště (otevřené - bez podstupnic nebo uzavřené - s podstupnicemi), typ zábradlí (jednoduché, soustružené) stanovit i cenu. Jako přílohu, kromě základního - půdorysného návrhu obdržíte i několik prostorových zobrazení Vašeho budoucího schodiště.

Ke zpracování předběžného projektu je třeba, abyste nám zaslali:

  1. Půdorys přízemí - je důležitý pro řešení nástupu schodiště.
  2. Půdorys patra - je důležitý pro řešení výstupu a zábradlí galerie schodiště.
  3. řez schodišťovým prostorem - zde nás zajímá konstrukční výška-h a tloušťka stropu-s.

Toto můžete udělat dvěma způsoby:

  1. provést zaměření na stavbě a jednoduchým způsobem (volnou rukou) jej zakreslit, nezapomeňte zakreslit stavební otvory jako jsou okna, dveře apod.. Vaše podklady nám následně pošlete e-mailem, faxem nebo klasickou poštou.
  2. oskenovat tu část projektu Vašeho domu, kde je navrženo schodiště a pak už stačí pouze 3 krát kliknout zde...

Zaměření

- po konzultaci úvodního návrhu schodiště a splnění podmínek stavební připravenosti schodišťového prostoru (ukončené omítky a potěry na podlahách) mohou naši pracovníci provést zaměření přímo u vás.

Projekce

- na základě tohoto zaměření bude zpracován definitivní projekt schodiště. Všechny projekty jsou řešeny pomocí moderních specializovaných CAD softwarů s ohledem na pohodlí, optimálnost, bezpečnost atd.

Výroba

- ve výrobní hale s moderní technologií CAD-CAM systémem s propojením na CNC zařízení a na základě dovedností našich mistrů dostává dřevo ten správný tvar. Po dopracování všech detailů jsou jednotlivé díly povrchově upravovány, kontrolovány a zabalené. Schodiště je připraveno k montáži.

Montáž

- montážní tým promítne Vaše představy do skutečnosti. Doba montáže je závislá na složitosti jednoltivých schodišť. Může se pohybovat od několika hodin až po několik pracovních dnů.