Obklady schodísk
 

Obklady existujúcich betónových/kovových schodísk sú konečnou úpravou už existujúceho betónového schodiska. Je to alternatívne riešenie samonosných schodov.

Hlavnou nevýhodou je, že schody sa musia prispôsobovať nerovnostiam betónu, resp. je obmedzená náprava zle vybetónovaného či už tvaru schodiska alebo nerovnomerných výšok jednotlivých stupňov.

Detail ukončenia pri stene :
Lištami
Schodnicami
Bez
 
Detail kotvenia zábradlia :
Do stupňov
Do spodného madla
Do schodnice

Prevedenie schodiska :
Bez podstupníc
Bez podstupníc s detskými ochrannými lištami
S podstupnicami