Postup realizácie
 

Predbežný projekt a cenová ponuka

Na základe Vášho priestoru, v ktorom by ste chceli postaviť schodište, môže byť u nás spracovaný predbežný projekt (ak to priestor dovoľuje i niekoľko alternatív). Tu možno vidieť navrhnutý základný tvar schodišta spolu so všetkýni základnými charakteristikami ako je šírka a výška stupňa, uhol stúpania, podchodná výška a pod. K takémuto projektu možno po zadaní ďalších potrebných údajov ako sú materiál, typ schodišťa (otvorené - bez podstupníc alebo uzatvorené - s podstupnicami), typ zábradlia (jednoduché, sústružené) stanoviť i cenu. Ako prílohu, okrem základného - pôdorysného návrhu obdržíte i niekoľko priestorových zobrazení Vášho budúceho schodišťa.

K spracovaniu predbežného projektu je potrebné, aby ste nám zaslali:

  1. Pôdorys prízemia - je dôležitý pre riešenie nástupu schodišťa.
  2. Pôdorys poschodia - je dôležitý pre riešenie výstupu a zábradlia galérie schodišťa.
  3. rez schodiskovým priestorom - tu nás zaujíma konštrukčná výška-h a hrúbka stropu-s.

Toto môžete urobiť dvoma spôsobmi:

  1. vykonať zameranie na stavbe a jednoduchým spôsobom (voľnou rukou) ho zakresliť, nezabudnite zakresliť stavebné otvory ako sú okná, dvere apod. Vaše podklady nám následne pošlite e-mailom, faxom alebo klasickou poštou.
  2. oskenovať tú časť projektu Vášho domu, kde je navrhnuté schodište a potom už stačí iba 3 krát kliknúť tu...

Zameranie

- po prekonzultovaní úvodného návrhu schodiska a splnení podmienok stavebnej pripravenosti schodiskového priestoru (ukončené omietky a potery na podlahách) môžu naši pracovníci vykonať zameranie priamo u vás.

Projekcia

- Na základe takéhoto zamerania bude spracovaný definitívny projekt schodiska. Všetky projekty sú riešené pomocou moderných špecializovaných CAD softvérov s ohľadom na pohodlnosť, optimálnosť, bezpečnosť atď.

Výroba

- vo výrobnej hale s modernou technológiou CAD-CAM systémom s prepojením na CNC zariadenia a na základe zručností našich majstrov dostáva drevo ten správny tvar. Po dopracovaní všetkých detailov sú jednotlivé diely povrchovo upravované, kontrolované a zabalené. Schodište je pripravené na montáž.

Montáž

- montážny tím premietne Vaše predstavy do skutočnosti. Doba montáže je závislá od zložitosti jednoltivých schodísk. Môže sa pohybovať od niekoľkých hodín až po niekoľko pracovných dní.